X
تبلیغات
قالب وبلاگ
:::اشعار شعرای ایران زمین:::
نوشته شده توسط امیر.غلامحسین پورـرامین زارع-محمد امام بخش به نمایندگی بچه های شایسته ی دوم تجربی دبیرستان شاهد

نان و حلوا 

نان و حلوا
نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو باغ و راغ و حشمت و اقبال تو
نان و حلوا چیست؟ این طول امل وین غرور نفس و علم بی‌عمل
نان و حلوا چیست؟ گوید با تو فاش این همه سعی تو از بهر معاش
نان و حلوا چیست؟ فرزند و زنت اوفتاده همچو غل در گردنت

 

بسم الله الرحمن الرحیم
ایها اللاهی عن العهد القدیم ایها الساهی عن النهج القویم
استمع ماذا یقول العندلیب حیث یروی من احادیث الحبیب
مرحبا؛ ای بلبل دستان حی! کامدی، از جانب بستان حی
یا برید الحی! اخبرنی بما قاله فی حقنا، اهل الحما
هل رضوا عنا و مالوا للوفا ام علی الهجر استمرو اوالجفا
مرحبا، ای پیک فرخ فال ما! مرحبا، ای مایه‌ی اقبال ما!
مرحبا، ای عندلیب خوش نوا! فارغم کردی، ز قید ماسوا
ای نواهای تو نار مصده زد به هر بندم هزار آتشکده
مرحبا،ای طوطی شکر شکن! قل فقد اذهبت عن قلبی الحزن
بازگو از نجد و از یاران نجد تا در و دیوار را آری به وجد
بازگو از «زمزم» و «خیف» و «منا» وارهان دل از غم و جان از عنا
بازگو از مسکن و مأوای ما بازگو از یار بی‌پروای ما
آنکه از ما، بی‌سبب افشاند دست عهد را ببرید و پیمان را شکست
از زبان آن نگار تند خو از پی تسکین دل، حرفی بگو
یاد ایامی که با ما داشتی گاه خشم از ناز و گاهی آشتی

ای خوش آن دوران که گاهی از کرم در ره مهر و وفا می‌زد قدم

 

حکایة فی بعض اللیالی
شب که بودم با هزاران کوه درد سر به زانوی غمش، بنشسته فرد
جان به لب، از حسرت گفتار او دل، پر از نومیدی دیدار او
آن قیامت قامت پیمان شکن آفت دوران، بلای مرد و زن
فتنه‌ی ایام و آشوب جهان خانه سوز صد چو من، بی‌خانمان
از درم ناگه درآمد، بی‌حجاب لب گزان، از رخ برافکنده نقاب
کاکل مشکین به دوش انداخته وز نگاهی، کار عالم ساخته
گفت: ای شیدا دل محزون من! وی بلاکش عاشق مفتون من
کیف حال القلب فی نار الفراق؟ گفتمش: والله حالی لایطاق
یک دمک، بنشست بر بالین من رفت و با خود برد عقل و دین من
گفتمش: کی بینمت ای خوش خرام؟ گفت: نصب اللیل لکن فی‌المنام

فی التأسف و الندامة علی صرف العمر فیما لاینفع فی القیامة و تأویل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: «سر الممن شفاء»
قد صرفت العمر فی قیل و قال یا ندیمی قم، فقد ضاق المجال
و اسقنی تلک المدام السلسبیل انها تهدی الی خیر السبیل
و اخلع النعلین، یا هذا الندیم انها نار أضائت للکلیم
هاتها صهباء من خمر الجنان دع کوسا و اسقنیها بالدنان
ضاق وقت العمر عن آلاتها هاتها من غیر عصر هاتها
قم ازل عنی بها رسم الهموم ان عمری ضاع فی علم الرسوم
قل لشیخ قلبه منها نفور لا تخف، الله تواب غفور
علم رسمی سر به سر قیل است و قال نه از او کیفیتی حاصل، نه حال
طبع را افسردگی بخشد مدام مولوی باور ندارد این کلام
وه! چه خوش می‌گفت در راه حجاز آن عرب، شعری به آهنگ حجاز:
کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و الرسن
یعنی: «آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار»
گر کسی گوید که: از عمرت همین هفت روزی مانده، وان گردد یقین
تو در این یک هفته، مشغول کدام علم خواهی گشت، ای مرد تمام؟
فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم هندسه یا رمل یا اعداد شوم

علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی
علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث
زان نگردد بر تو هرگز کشف راز گر بود شاگر تو صد فخر راز
هر که نبود مبتلای ماهرو اسم او از لوح انسانی بشو
دل که خالی باشد از مهر بتان لته‌ی حیض به خون آغشته دان
سینه‌ی خالی ز مهر گلرخان کهنه انبانی بود پر استخوان
سینه، گر خالی ز معشوقی بود سینه نبود، کهنه صندوقی بود
تا به کی افغان و اشک بی‌شمار؟ از خدا و مصطفی شرمی بدار
از هیولا، تا به کی این گفتگوی؟ رو به معنی آر و از صورت مگوی
دل، که فارغ شد ز مهر آن نگار سنگ استنجای شیطانش شمار
این علوم و این خیالات و صور فضله‌ی شیطان بود بر آن حجر
تو، بغیر از علم عشق ار دل نهی سنگ استنجا به شیطان می‌دهی
شرم بادت، زانکه داری، ای دغل! سنگ استنجای شیطان در بغل
لوح دل، از فضله‌ی شیطان بشوی ای مدرس! درس عشقی هم بگوی
چند و چند از حکمت یونانیان؟ حکمت ایمانیان را هم بدان
چند زین فقه و کلام بی‌اصول مغز را خالی کنی، ای بوالفضول
صرف شد عمرت به بحث نحو و صرف از اصول عشق هم خوان یک دو حرف
دل منور کن به انوار جلی چند باشی کاسه لیس بوعلی؟
سرور عالم، شه دنیا و دین سر ممن را شفا گفت ای حزین
سر رسطالیس و سر بوعلی کی شفا گفته نبی منجلی؟
سینه‌ی خود را برو صد چاک کن دل از این آلودگیها پاک کننان و پنیر 

بسم الله الرحمن الرحیم
ای که روز و شب زنی از علم لاف هیچ بر جهلت نداری اعتراف
ادعای اتباع دین و شرع شرع و دین مقصود دانسته به فرع
و آن هم استحسان و رأی از اجتهاد نه خبر از مبداء و نه از معاد
بر ظواهر گشته قائل، چون عوام گاه ذم حکمت و گاهی کلام
گه تنیدت بر ارسطالیس، گاه بر فلاطون طعن کردن بی‌گناه
دعوی فهم علوم و فلسفه نفی یا اثباتش از روی سفه
تو چه از حکمت به دست آورده‌ای حاش لله، ار تصور کرده‌ای
چیست حکمت؟ طائر قدسی شدن سیر کردن در وجود خویشتن
ظلمت تن طی نمودن، بعد از آن خویش را بردن سوی انوار جان
پا نهادن در جهان دیگری خوشتری، زیباتری، بالاتری
کشور جان و جهان تازه‌ای کش جهان تن بود دروازه‌ای
خالص و صافی شوی از خاک پاک نه ز آتش خوف و نه از آب پاک
هر طرف وضع رشیقی در نظر هر طرف طور انیقی جلوه‌گر
هر طرف انوار فیض لایزال حسن در حسن و جمال اندر جمال
حکمت آمد گنج مقصود ای حزین! لیک اگر با فقه و زهد آید قرین

فقه و زهد ار مجتمع نبود به هم کی توان زد در ره حکمت قدم؟
فقه چبود؟ آنچه محتاجی بر آن هر صباح و شام بل آنا فن
فقه چبود؟ زاد راه سالکین آنکه شد بی‌زاد، گشت از هالکین
زهد چه؟ تجرید قلب از حب غیر تا تعلق نایدت مانع ز سیر
گر رسد مالی، نگردی شادمان ور رود هم، نبودت با کی از آن
لطف دانی؟ آنچه آید از خدا خواه ذل و فقر، خواه عز و غنا
هر که او را این صفت حالی نشد دل ز حب ماسوی خالی نشد
نفی، «لاتأسوا علی ما فاتکم» یأس آوردش، شده از راه گم
نیست با وجه زهادت معتبر نقد باغ و راغ و گاو و اسب و خر
گرچه اینها غالبا سد رهند پای‌بند ناقصان گمرهند
آنکه گشت آگاه و شد واقف ز حال داند از دنیا بود بس انفعال
مال دنیا را معین خود مدان ای محدث «فاحذروا» را هم بخوان
حب دنیا، گرچه رأس هر خطاست اهل دنیا را در آن، بس خیرهاست
حب آن، رأس الخطیات آمدست بین حب الشیء و الشیء فرق هست
سیب، طعمش قوت دل می‌دهد گه ز رنگش، طفل را دل می‌جهد
عاقل آن را بهر قوت می‌خورد بهر رنگش، طفل حسرت می‌برد
پس مدار کارها، عقل است، عقل گر نداری باور، اینک راه نقل

 

حکایتعابدی از قوم اسرائیلیان در عبادت بود روزان و شبان
روی از لذات جسمی تافته لذت جان در عبادت یافته
قطعه‌ای از ارض بود او را مکان AMIR.GH ]
ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


باسلام بنده به نمایندگی دانش آموزان دوم تجربی دبیرستان شاهد در رابطه با درس ادبیات با همکاری همکلسیانم:رامین زارع و محمد امام بخش وبلاگی از زندگینامه شعرای ایران واندکی آثار آنان تحیه کردیم که امیدوارم از وبلاگمون خوشتون بیاد وازش لذت ببرید ممنون از توجهتون ...امیر غلامحسین پور...

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : ۱
بازديدهاي امروز : ۱
بازديدهاي ديروز : ۰
كل بازديدها : ۲۶۴۲
بازدید این هفته : ۱
بازدید این ماه : ۳
تعداد نظرات : ۴
تعداد كل مطالب : ۲۸
امکانات وب
 ..... .....

.

........


 .......

كد ماوس

 ............