X
تبلیغات
قالب وبلاگ
:::اشعار شعرای ایران زمین:::
نوشته شده توسط امیر.غلامحسین پورـرامین زارع-محمد امام بخش به نمایندگی بچه های شایسته ی دوم تجربی دبیرستان شاهد

اورنگ اول... 

از دفتر اول سلسلةالذهب تقدیس حضرت حق سبحانه تعالی
لله الحمد قبل کل کلام به صفات الجلال و الاکرام
هر چه مفهوم عقل و ادراک است ساحت قدس او از آن پاک است
به هوا و هوس در او نرسی تا ز لا نگذری به هو نرسی
ای همه قدسیان قدوسی گرد کوی تو در زمین بوسی!
پرتو روی توست از همه سو همه را رو به توست از همه رو
قطع این ره به راه‌پیمایی کی توان گر تو راه ننمایی ؟
بنما ره! که طالب راهیم ره به سوی تو از تو می‌خواهیم
احدی، لیک مرجع اعداد واحدی، لیک مجمع اضداد
اولی و تو را بدایت نی آخری و تو را نهایت نی
ذات تو در سرادقات جلال از ازل تا ابد به یک منوال
بر تو کس نیست آمر و ناهی همه آن می‌کنی که می‌خواهی
ای جهانی به کام، از در تو! کام خواهم نه دام از در تو
به جوار خودم رهی بنمای! در حریم دلم دری بگشای!
غایب از من، مرا حضوری بخش! به سروری رسان و نوری بخش!
هر چه غیر از تو، ز آن نفورم کن! پای تا فرق غرق نورم کن!
چند باشم ز خودپرستی خویش بند، در تنگنای هستی خویش؟
وارهانم ز ننگ این تنگی! برسانم به رنگ بی‌رنگی!
می‌پرد مرغ همتم گستاخ در ریاض امید، شاخ به شاخ
که ز بام تو دانه‌ای چینم یا ز نامت نشانه‌ای بینم
ای که پیش تو راز پنهانم آشکارست! تا به کی خوانم
بر تو این نامه‌ی پریشانی؟ چون تو حرفا به حرف می‌دانی
چون کند دست قهرمان اجل طی این نامه‌ی خطا و خلل،
ز آب عفوش ورق بشوی نخست! پس به کلک کرم که در کف توست،
بهر آزادی‌ام برات نویس! وز خطاها خط نجات نویس!

 

در نعمت سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین (ص)
جامی از گفت و گو ببند زبان! هیچ سودی ندیده، چند زیان؟
پای کش در گلیم گوشه‌ی خویش! دست بگشا به کسب توشه‌ی خویش!
روی دل در بقای سرمد باش! نقد جان زیر پای احمد پاش!
فیض ام‌الکتاب پروردش لقب امی خدای از آن کردش
لوح تعلیم ناگرفته به بر همه ز اسرار لوح داده خبر
قلم و لوح بودش اندر مشت ز آن نفر سودش از قلم انگشت
از گنه شست دفتر همه پاک ورقی گر سیه نکرد چه باک؟
بر خط اوست انس و جان را سر گر نخواند خطی، از آن چه خطر؟
جان او موج خیز علم و یقین سر لاریب فیه اینست، این!
قم فانذر ، حدیث قامت او فاستقم، شرح استقامت او
جعبه‌ی تیر مارمیت، کفش چشم تنگ سیه دلان، هدفش
وصف خلق کسی که قرآن است خلق را وصف او چه امکان است؟
لاجرم معترف به عجز و قصور می‌فرستم تحیتی از دور

گفتار در ترغیب مستر شدان آگاه بر مداومت تکرار لا اله الا الله
ای کشیده به کلک وهم و خیال حرف زاید به لوح دل همه سال!
گشته در کارگاه بوقلمون تخته‌ی نقش‌های گوناگون!
چند باشد ز نقش‌های تباه لوح تو تیره، تخته‌ی تو سیاه؟
حرف‌خوان صحیفه‌ی خود باش! هر چه زائد، بشوی یا بتراش!
دلت آیینه‌ی خدای‌نماست روی آیینه‌ی تو تیره چراست؟
صیقلی‌وار صیقلی می‌زن! باشد آیینه‌ات شود روشن
هر چه فانی، از او زدوده شود وآنچه باقی، در او نموده شود
صیقل آن اگر نه‌ای آگاه نیست جز لا اله الا الله
لا نهنگی‌ست کاینات آشام عرش تا فرش درکشیده به کام
هر کجا کرده آن نهنگ آهنگ از من و ما، نه بوی مانده، نه رنگ
هست پرگار کارگاه قدم گرد اعیان کشیده خط عدم
نقطه‌ای زین دوایر پرکار نیست بیرون ز دور این پرگار
چه مرکب، درین فضا، چه بسیط هست حکم فنا به جمله محیط
گر برون آیی از حجاب تویی مرتفع گردد از میانه، دویی
در زمین و زمان و کون و مکان همه او بینی آشکار و نهان
هست از آن برتر، آفتاب ازل که در او افتد از حجاب، خلل
تو حجابی، ولی حجاب خودی پرده‌ی نور آفتاب خودی
گر زمانی ز خود خلاص شوی، مهبط فیض نور خاص شوی
جذب آن فیض، یابد استیلا هم ز لا وارهی هم از الا
نفی و اثبات، بار بربندند خاطرت زیر بار نپسندند
گام بیرون نهی ز دام غرور بهره‌ور گردی از دوام حضور
هم به وقت شنیدن و گفتن هم به هنگام خوردن و خفتن
از همه غایب و به حق حاضر چشم جانت بود به حق ناظر
سکر و هشیاری‌ات یکی گردد خواب و بیداری‌ات یکی گردد
دیده‌ی ظاهر تو بر دگران دیده‌ی باطنت به حق نگران

در مراقبت حالسر مقصود را مراقبه کن! نقد اوقات را محاسبه کن!
باش در هر نظر ز اهل شعور! که به غفلت گذشته یا به حضور!
هر چه جز حق ز لوح دل بتراش! بگذر از خلق و، جمله حق را باش!
رخت همت به خطه‌ی جان کش بر رخ غیر، خط نسیان کش!
در همه شغل باش واقف دل! تا نگردی ز شغل دل غافل!
دل تو بیضه‌ای‌ست ناسوتی حامل شاهباز لاهوتی
گر ازو تربیت نگیری باز آید آن شاهباز در پرواز
ور تو در تربیت کنی تقصیر گردد از این و آن فسادپذیر
تربیت چیست؟ آنکه بی گه و گاه داری‌اش از نظر به غیر نگاه
بگسلی خویش از هوا و هوس 

روی او در خدای داری و بس!

 .....................

اورنگ دوم... 

 

در ستایش خداوند
ای به یادت تازه جان عاشقان! ز آب لطفت تر، زبان عاشقان!
از تو بر عالم فتاده سایه‌ای خوبرویان را شده سرمایه‌ای
عاشقان افتاده‌ی آن سایه‌اند مانده در سودا از آن سرمایه‌اند
تا ز لیلی سر حسنش سر نزد عشق او آتش به مجنون در نزد
تا لب شیرین نکردی چون شکر آن دو عاشق را نشد خونین، جگر
تا نشد عذرا ز تو سیمین‌عذار دیده‌ی وامق نشد سیماب‌بار
تا به کی در پرده باشی عشوه‌ساز عالمی با نقش پرده عشقباز؟
وقت شد کین پرده بگشایی ز پیش خالی از پرده نمایی روی خویش
در تماشای خودم بی‌خود کنی فارغ از تمییز نیک و بد کنی
عاشقی باشم به تو افروخته دیده را از دیگران بردوخته
گرچه باشم ناظر از هر منظری جز تو در عالم نبینم دیگری
در حریم تو دویی را بار نیست گفت و گوی اندک و بسیار نیست
از دویی خواهم که یکتای‌ام کنی در مقامات یکی، جای‌ام کنی
تا چو آن ساده‌ی رمیده از دویی «این منم» گویم «خدایا! یا توئی؟»
گر منم این علم و قدرت از کجاست؟ ور تویی این عجز و سستی از که خاست؟

در سبب نظم کتاب
ضعف پیری قوت طبعم شکست راه فکرت بر ضمیر من ببست
در دلم فهم سخندانی نماند بر لبم حرف سخنرانی نماند
به که سر در جیب خاموشی کشم پا به دامان فراموشی کشم
نسبتی دارد به حال من قوی این دو بیت از مثنوی مولوی:
«کیف یاتی النظم لی و القافیه؟ بعد ما ضعفت اصول العافیه»
«قافیه اندیشم و، دلدار من گویدم: مندیش جز دیدار من!»
کیست دلدار؟ آنکه دل‌ها دار اوست جمله دل‌ها مخزن اسرار اوست
دارد او از خانه‌ی خود آگهی به که داری خانه‌ی او را تهی
تا چون بیند دور ازو بیگانه را جلوه‌گاه خود کند آن خانه را
خاصه نظم این کتاب از بهر اوست مظهر آیات لطف و قهر اوست
در ثنایش نغز گفتاری کنم در دعایش ناله و زاری کنم
چون ندارم دامن قربش به دست بایدم در گفت و گوی او نشست

چون رسیدم شب بدین جا زین خطابچون رسیدم شب بدین جا زین خطاب در میان فکر تم بربود خواب
خویش را دیدم به راهی بس دراز پاک و روشن چون ضمیر اهل راز
&a تعداد بازدید : ۱۳۸
[ شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۱۹ ] [ AMIR.GH ]
ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


باسلام بنده به نمایندگی دانش آموزان دوم تجربی دبیرستان شاهد در رابطه با درس ادبیات با همکاری همکلسیانم:رامین زارع و محمد امام بخش وبلاگی از زندگینامه شعرای ایران واندکی آثار آنان تحیه کردیم که امیدوارم از وبلاگمون خوشتون بیاد وازش لذت ببرید ممنون از توجهتون ...امیر غلامحسین پور...

آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : ۱
بازديدهاي امروز : ۱
بازديدهاي ديروز : ۰
كل بازديدها : ۲۶۴۲
بازدید این هفته : ۱
بازدید این ماه : ۳
تعداد نظرات : ۴
تعداد كل مطالب : ۲۸
امکانات وب
 ..... .....

.

........


 .......

كد ماوس

 ............